Ro

După 25 de ani de defrișări masive ilegale de pădure, aurul verde al României intră sub protecția unei legi care îi va descuraja și pe cei mai influenți beneficiari ai lemnului românesc.

După ce Senatul a adoptat în decembrie 2015, în calitate de cameră decizională, un proiect de lege potrivit căruia distrugerea mediului înconjurător a devenit ameninţare la siguranţa naţională, actul normativ a fost promulgat de seful statului.

De acum înainte, sunt considerate ameninţări la siguranța națională „orice acțiuni sau inacțiuni care lezează interesele economice strategice ale României, cele care au ca efect periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale, fondurilor forestier, cinegetic şi piscicol, apelor şi altor asemenea resurse, precum şi monopolizarea ori blocarea accesului la acestea, cu consecinţe la nivel naţional sau regional”.

Legea prevede ca defrişările ilegale realizate pe suprafeţe de peste un hectar sunt considerate ameninţare la siguranţa naţională, iar Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Apărării Naţionale au astfel atribuţii în ceea ce priveşte combaterea acestui fenomen.

Preluat: http://ziarulunirea.ro